Luqman Harun

  • Keahlian

    Kelas 9, Agama Islam Kelas 10, Agama Islam Kelas 12, Agama Islam Kelas 1, Agama Islam Kelas 11, Al Quran Hadist Kelas 6, Al Quran Hadist Kelas 1, Aqidah Akhlak Kelas 6, Aqidah Akhlak Kelas 1

Saya adalah Lulusan S1 pada Jurusan Ilmu Qur'an dan Tafsir Universitas Darussalam Gontor, saya mempunyai 2
tahun pengalaman kerja, pengalaman saya dibidang komunikasi, pendidikan, administrasi, dan pemberdayaan
masyarakat. Skill yang saya miliki ialah mengajar, komunikasi, kepemimpinan, administrasi, dan pemberdayaan
masyarakat.


Saya mempunyai pengalaman 1 tahun dalam mengajar di sekolah dan 1 tahun mengajar private, serta beberapa pengalaman di bidang organisasi

Jika ada kemauan pasti akan jalan

  • Nama Panggilan :

    Luqman

  • Pandidikan :

  • Jenis Kelamin :

    Laki - Laki