Marnaek Sahat Marbun

  • Keahlian

Saya adalah orang yang pekerja keras dan gigih dalam belajar


Saya pernah menjadi Kepala Pos, Supervisor

Tuhan adalah Alfa dan Omega

  • Nama Panggilan :

    Sahat

  • Pandidikan :

  • Jenis Kelamin :

    Laki - Laki