Fadia azzahra

  • Keahlian

Saya fadia azzahra fresh graduate Al-Rahmah islamic boarding school ,saya aktif dalam organisasi ospa (osis) sebagai ketua osis ,saya aktif di social media .
Mahir public speaking 3 bahasa :
-Bahasa arab
-Bahasa Indonesia
-Bahasa inggris


-Memanage organisasi pondokan pesantren modern Al Rahmah
-mengajarkan santriwati pds mengikuti lomba se kota serang (juara 2)
-4 tahun biasa berbahasa arab dan Inggris vdalam keseharian

"Pendidikan adalah api yang menyalakan kehidupan Anda, teruslah belajar dan teruslah menyala.” - B.B. King

  • Nama Panggilan :

    Fadia

  • Pandidikan :

  • Jenis Kelamin :

    Perempuan