Noviana Santika Zandroto

  • Keahlian

    Buku Guru Edisi 2016 , Buku Guru Edisi 2016 , Buku Guru Edisi 2017 , Buku Guru Edisi 2017

Halo, Saya Noviana Santika Zandroto mahasiswi Politeknik Negeri Bengkalis, Jurusan Teknik Informatika semester akhir


Semasa saya sekolah saya selalu mendapat juara kelas, ya walaupun gak selamanya peri gkat 1 tapi menurut saya itu meupakan suatu oengalaman saya yang sangat berharga dan seqaktu SD dulu saya pernah mengikuti lomba O2SN tingkat kabupaten cabang olahraga catur

Kita Hebat, Pasti Bisa!

  • Nama Panggilan :

    Novi

  • Pandidikan :

  • Jenis Kelamin :

    Perempuan