Aisyah

 • Keahlian

  Kumpulan Naskah UN UN

Seorang guru privat freelance


Mengajar privat dan bimbel siswa SD dan SMP di semua mata pelajaran.

Betapa mulianya orang yang menghabiskan hidupnya dengan menuntut ilmu.

 • Nama Panggilan :

  Aisyah

 • Pandidikan :

  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF K,PENDIDIKAN KIMIA

 • Jenis Kelamin :

  Perempuan