Hendra Marudani

  • Keahlian

Saya tidak sombong rajin menabung taat berkendara dan taat beribadah


Berjualan di FB elektronik bekas

Time is money

  • Nama Panggilan :

    Hendra

  • Pandidikan :

    UNIVERSITAS JAMBI (UNJA),ILMU PEMERINTAHAN

  • Jenis Kelamin :

    Laki - Laki