Adilahlisyahril

  • Keahlian

Adil ahli syahril


Pernah bekerja sebagai security

Allah tidak akan menguji hamba nya diluar batas kemampuan nya

  • Nama Panggilan :

    Adil

  • Pandidikan :

  • Jenis Kelamin :

    Laki - Laki