Ryan Syah Rezky Lubis

  • Keahlian

    Matematika

Mudah memperlajari hal baru, supel, ceria, beretika


Freshgraduate Universitas Bina Sarana Infomatika

Terus Melangkah walaupun di selengkat lawan

  • Nama Panggilan :

    Ryan

  • Pandidikan :

  • Jenis Kelamin :

    Laki - Laki