Essa Saleha

  • Keahlian

Mahasiswa yang mempunyai antusias dan semangat tinggi dalam belajar, mengajar dan bermanfaat.


Pengajar Bimbel 2018-2020
Pengajar Privat 2021 - sekarang

Jadilah Perantara-Perantara Kebaikan

  • Nama Panggilan :

    Essa

  • Pandidikan :

  • Jenis Kelamin :

    Perempuan