Bima Haryani

 • Keahlian

  Buku Guru Edisi 2017 , Buku Siswa Edisi 2014 , Buku Siswa Edisi 2014 , Buku Siswa Edisi 2014 , Buku Siswa Edisi 2014 , Buku Siswa Edisi 2014 , Buku Siswa Edisi 2015 , Buku Siswa Edisi 2015 , Buku Siswa Edisi 2016 , Buku Siswa Edisi 2016 , Buku Siswa Edisi 2016 , Buku Siswa Edisi 2017 , Buku Siswa Edisi 2017 , Buku Siswa Edisi 2017 , Buku Siswa Edisi 2017 , Buku Siswa Edisi 2017 , Buku Siswa Edisi 2018 , Buku Siswa Edisi 2018

Saya lulusan MAN 1 INHIL dengan jurusan IPA. Kemudian melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd)


Guru Honorer disalah satu sekolah di Indragiri Hilir

Jangan takut jatuh, kerana yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh.

 • Nama Panggilan :

  Bima

 • Pandidikan :

  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF K,PENDIDIKAN KIMIA

 • Jenis Kelamin :

  Perempuan